TIDLIGERE AFHOLDTE MØDER

TIDLIGERE AFHOLDTE MØDER

 

 

 

Afholdte møder i 2016:

 • 24. september.
  Drikkevand i Nunavut, Canada
 • 02. Maj
  Billedebehandling og suspenderende partikler kobler land og hav
 • 28. januar
  De geotekniske forhold omkring Kangerlussuaq lufthavn

Afholdte møder i 2015:

 • 09. december
  Mega-industrialisering af Grønland
 • 28. oktober
  Landfarming – Nedbydning af olieforurening i Arktis
 • 30. september
  Oprensning af forurenede sedimenter fra arktiske egne ved hjælp af statistisk planlægning og analyse
 • 27. maj
  Old data in help of modern science, or: Recent advantages in our understanding of surface melt on the Greenland ice sheet
 •  25. marts
  Generalforsamling og møde om Moskusokser
 • 22. januar
  Jordskælv i Grønland

Afholdte møder i 2014:

 • 18. november
  Iskernearkivet
 • 04. december
  SAFT konference
 • 05. marts
  Rigsfællesskabets Kontinentalsokkeprojekt
 • 15. januar
  Arktis, besøg på Louisiana Museum of Modern Art

Afholdte møder i 2013:

 • 04. December
  Globale klimaforandringer moniteret med Grønlands indlandsis
 • 09. oktober
  Forsvarets opgaveløsning i Arktisk – nu og i fremtiden
 • 18. september
  Debatoplæg ved Martin Breum
 • 02. maj
  Konference for studerende og virksomheder
 • 16. april
  Effekter af olie på den arktiske marine fødekæde
 • 06. marts
  Grønlands Dinosauere
 • 17. januar
  SAFT, vand og is

Afholdte møder i 2012:

 • 29. november
  Klimaforandringer og permafrost i Grønland
 • 23 oktober
  Affald som ressource og nyt fra ARTEK
 • 23. maj
  Den Grønlandske Istjeneste ved DMI
 • 16. april
  Klimaarkivet i Kangerlussuaq
 • 1. marts
  Mineralefterforskning i Grønland
 • 1. marts
  Ordinær generalforsamling
 • 25. januar
  Indlandsisen i Grønland

Afholdte møder i 2011

 • 27. oktober
  Ingeniørudddannelsen i arktisk teknologi 10 år
 • 29. september
  Transportkommissionens rapport
  v/Christen Sørensen, SDU, formand for kommissionen
 • 28. april 2011
  Permafrostundersøgelser i Grønland
 • 15. marts 2011
  Generalforsamling og medlemsmøde
  Olieefterforskning i Grønland
  v/ Arne Rosenkrands og Anders Mosbech
 • 23. februar 2011
  Minen ved Kvanefjeldet
  v/ Projektleder Shaun Bunn, Greenland Minerals and Energy
 • 18. januar 2011
  Forsvarets opgaver i fremtidens Arktis
  V/ kaptajnløjtnant i Søværnet, Troels Sundwall

Afholdte møder 2010

 • 2. november 2010
  Krav til udarbejdelse af VVM for mineprojekter i Grønland.
  Indlæg fra Poul Johansen, DMU
 • 27. april  2010
  Studenteroplæg v. Jakob Walløe Hansen & Rikke Møller Glendorfamp
  Desuden kort indlæg af Anders Bjerrum, EU-konsulent ang. ansøgninger til EU’s 7. rammeprogram.
 • 7. april 2010
  Grønlands økonomiske selvstændighed – En enorm opgave, men ikke håbløs v. Henrik Leth og Thomas Thomasen (rapporten bliver offentliggjort 27. marts 2010)
 • 24. marts 2010  – efter generalforsamlingen
  Kortlægning af kontinentalsoklen – fra isbryder og islejr v. Uni Lanhauge Bull og Morten Sølvsten, Farvandsvæsenet

Afholdt møder i 2009

 • 12. november 2009
  Olieefterforskning og miljøundersøgelser i Grønland – status og udsigter
 • 26. maj 2009
  isbjørnen i en varmere verden
 • 28. april 2009
  Lavenergihuset i Sisimiut
 • 31. marts 2009
  Det grønlandske vand
 • 31. marts 2009
  Generalforsamling

Afholdte møder i 2008

 • 9. december 2008
  Isua: Mining Iron Ore in Greenland – Technical and Environmental Challenges
 • 18. november 2008
  Diamanter i Grønland – Hudson Greenland Project Update
 • 18. september 2008
  Det moderne Grønland’s miljø
 • 24. april 2008
  Perforamnce and protection of roads and airfields built on thaw-sensitiv permafrost in the Canadian Arctic
 • 8. april 2008
  Alcoa Aluminiumindustri i Grønland
 • 4. marts 2008
  Generalforsamling 2008
 • 4. marts 2008
  Emne: Malmbjerg molybdæn projekt
  v. Jesper Kofoed
 • 17. januar 2008
  Emne: State and Fate of Permafrost in Northern Hemisphere
  v. Vladimir Romanovsky, Universitu of Alaska, Fairbanks (USA)
  En enestående chanche for at møde “the Grand Old Man” inden for permafrost. Foredraget er på engelsk.

Afholdte møder i 2007

 • 3. December 2007
  Emne: LOMROG 2007 – Med isbryder til Nordpolen
  Baggrunden for kontinentalsokkelprojektet v. Christian Marcussen, GEUS
  Tyngdemåling og isforhold under LOMROG v. Rene Forsberg, Dansk Rumcenter
 • 22. November 2007
  Emner:
  1. Vejbyggeri i områder med vigende permafrost v. Hans-Cristian David
  2. Galatheaekspeditionen og de seismiske undersøgelser i Godthåbsfjorden v. Holger Lykke-Andersen
 • 14. November 2007
  Emne: Ikaitsøjler v. Grønland
  v. Peter Stougaard
 • 25. September 2007 kl. 17:00
  Galathea 3 – De første resultater
  v. Naja Mikkelsen og Holger Lykke-Andersen
 • 30. Maj 2007 kl. 17:00
  Anlæg af lufthavne i Grønland og driftserfaringer
  v. Poul Væver, NIRAS og Niels Foged, DTU
 • 24. April 2007 kl. 17:00
  Det nye Nuuk v. H. Mai
  Fåreholdervejene i Qassiarsuk, Sydgrønland v. N. Bennedsen
 • 28. Marts 2007 kl. 17:00
  Forvisning af filmen: Prize of the Pole
 • 20. Marts 2007 kl. 16:30
  Generalforsamling i SAFT Sted
 • 20. Marts 2007 kl 17:00 medlemsmøde kl. 17:00
  Et nyt syn på fiskeolier, kost og hjertesyddom i Grønland v. Peter Bjerregaard

Afholdte møder i 2006

 • 30. november 2006 kl. 17.00
  Indlandsisen Reagerer v. Andreas P. Ahlstrøm (GEUS)
 • 24. oktober 2006 kl. 17.00
  Forurening fra Grønlandske lossepladser v. Christian Glahder
 • 28. september 2006 kl. 19.00
  Feltarbejde på Polhavets pakis: seismisk indsamling i Arktis for at udvide Grønlands grænser mod Nordpolen v. Trine Dahl-Jensen og LORITA feltholdet.
 • 23. maj 2006 kl. 17.00
  Trafikinfrastruktur, permafrost og klimaændringer v. Jens Hesselbjerg Christiansen, DMI, og Niels Foged, DTU.
 • 19. april 2006 kl. 17.00
  Blyklippen og Malmbjerget v. Fin Kløve Lassen
 • 9. marts 2006 kl. 16.30
  Generalforsamling
 • 9. marts 2006 kl. 17.00
  Indlæg fra studerende, der har modtaget legat fra SAFT
 • 1. februar 2006 kl. 17:30
  Molybdænmine ved Mestersvig.
  Indleder: Tony Keen, Intermoly

Afholdte møder i 2005

 • 8. december 2005 kl. 17:00
  Forurening ved Maarmorilik – før og nu
  Indledere: Gert Asmund og Poul Johansen , Danmarks Miljøundersøgelser
 • 20. oktober 2005 kl. 17:00
  Energiplan 2020 for Grønland.
  Udbygning af vedvarende energikilder og indførelse af brintteknologi i energiforsyningen.
  v. Henrik Mai, Seniorkonsulent, NIRAS Greenland og Niels Bahnsen, afdelingsleder, NIRAS.
 • 19. maj 2005 kl. 17:00
  Isdækket i Polarhavet.
  v. Dr. Christian Haas, Alfred Wegener Instituttet, Bremerhaven.
 • 25. april 2005 kl. 17:00
  Grønlands bygningsreglement / lavenergibyggeri i Grønland
  v. professor Svend Svendsen, DTU, lektor ph.d. Egil Borchersen, DTU, og stud. polyt. Ragnar Mouritzen, DTU.
 • 14. marts 2005 kl. 16:30
  Generalforsamling
 • 14. marts 2005 kl. 17:00
  Internationalt polarår
  v. Hanne Petersen, Direktør i Dansk Polar Center og Dorthe Dahl-Jensen, formand for nationalkomitéen for IPY
 • 24. februar 2005 kl. 17:30
  Hvad bliver effekterne af de forventede klimaændringer for naturen og for samfundene i Arktis?
  v. Hans Meltofte, seniorrådgiver i DMU’s Afdeling for Arktisk Miljø
 • 31. januar 2005 kl. 19:30:
  Fly- og helikopteroperation under de specielle grønlandske forhold.
  v. Poul Lübbert, direktør for Air Alpha A/S
  Mødet afholdes i samarbejde med Flyveteknisk sekskab.

Afholdte møder i 2004

 • 15. december 2004 kl. 16:30
  Klimatilpasset byggeri – universitetsparken i Nuuk.
  v. Ole Marquardt, rektor ved Ilimatusarfik og Søren Hell Hansen, KHR arkitekter
 • 8. november 2004 kl. 17:30.
  Program of Arctic Regional Climate Assessment (PARCA): Climate Variability and Trends Analysis of the Greenland Ice Sheet.
  v. Konrad Steffen, University of Colorado, Boulder
  Information om tilskudsmuligheder fra EU’s 6. rammeprogram inden for klima og økosystemer.
  v. Anders Bjerrum, ‘National Contact point’ for programmet FP6 Susteinable development, Global Change and Ecosystems.
 • 12. oktober 2004 kl. 17:00
  35 år som professor ved landmålervej, DTU
  v. Professor Ole Illum Jacobi
 • 5. maj 2004 kl. 17:30
  Iskapper og oceaner på Mars.
  v. Dorthe Dahl-Jensen og Finn Willadsen
  Mødet afholdes sammen med Dansk Selskab for Rumfartsforskning.
 • 3. marts 2004 kl. 16
  Generalforsamling.
 • 3. marts 2004 kl. 17
  Isdæmmede søer og klimapåvirkninger.
  Christoph Mayer, GEUS: Glacial Lakes, potential hazard and interesting phenomenon.
  Henrik Mai, NIRAS, Greenland: Virkninger fra tømning af gletscherdæmmede søer.
 • 21. januar kl. 17
  Ice mining og gletschere
  v. forskningslektor Niels Reeh, Center for Arktisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet samt civilingeniør Morten Langer Andersen og civilingeniør Katrine Smith.

Afholdte møder i 2003

 • 19. november kl. 17
  Permafrost på Svalbard: Fortid, nutid og fremtid.
  v. Professor Ole Humlum, Institut for geofag, Universitetet i Oslo
 • 6. november kl. 17
  Proposal of the International Summit Environment Observatory. Why Summit?
  v. Prof. Dr. Atsumu Ohmura, Institute for Atmospheric and Climate Science, Swiss Federal Institute of Technology (ETH).
 • 22. september
  Udvikling af funderings- og konstruktionskoncept for bygninger i Sisimiut, Grønland.
  v. Simon Lundbek Hansen og Johannes Tuxen.
 • 7. maj
  Mennesket i det arktiske miljø
  v. læge Leif Vanggard.
 • 23. april
  Studenter foredrag om GPS til tekniske målinger i en grønlandsk kommune og om Tilgængelighed til data om Grønland.
 • 12. marts
  Generalforsamling.
  Bosættelser i Antarktis: Krav til design og materialer.
 • 13. februar
  Medlemsmøde med emnet permafrostundersøgelser i Grønland.

Afholdte møder i 2002

SAFT har afholdt følgende møder i 2001

 • 13. februar
  “Nuuks udvikling år 2000 – 2050”
  Foredragsholdere: Niels Bennetzen. Poul Væver, NIRAS.
  Henrik Mai, NIRAS
  Sted: NIRAS (medlemsmøde)

SAFT har afholdt følgende møder i 2000

 • 28. november
  “Forskningstationer i Grønland”
  Foredragsholdere: Hanne Hvidtfeldt Christiansen, Geografisk Institut, KU.
  Morten Rasch, Dansk Polarcenter. Bjarne Holm Jakobsen, Geografisk Institut, KU.
  Sted: Dansk Polarcenter (medlemsmøde).
 • 10. oktober
  “Havnebygning og færgedrift i Grønland”
  Foredragsholdere: Erik Hulgaard, NIRAS. Henrik Mai, NIRAS.
  Sted: Dansk Polarcenter (medlemsmøde).
 • 4. maj
  “Socio-økonomiske virkninger af råstofudvinding i Grønland”
  Foredragsholdere: Peter Back.
  Sted: Greenland Resources A/S (medlemsmøde).
 • 29. marts
  “Guld og diamanter i Grønland”
  Foredragsholdere: Peter Appel, GEUS.
  Sted: Dansk polarcenter (medlemsmøde).
 • 29. februar
  “Uddannelse i arktisk teknologi”
  Foredragsholdere: Professor Ole Jacobi & Martin Jespersen
  Sted: DTU. (generalforsamling og møde)