MEDLEM

MEDLEM

MEDLEMSSKAB

Selskabet omfatter personlige medlemmer, studerende samt firmaer og institutioner. Sidstnævnte støtter foreningen som sponsorer.

Som medlem af selskabet modtager man oplysninger om foreningens virke, herunder oplysninger om medlemsmøder mv.  Alle  meddelelser udsendes pr. e-mail.

Deltagelse i selskabets arrangementer, herunder den efterfølgende spisning, er gratis for alle medlemmer og for alle ansatte i de firmaer og institutioner som er sponsorer.

For at medvirke til fremme af uddannelsesmulighederne udbetaler selskabet hvert år et antal legater til special- og ph.d.-studerende, der beskæftiger sig med arktiske forhold, som regel i forbindelse med disses feltarbejde, studieophold i udlandet eller konferencer.

SAFT fungerer som den danske afdeling af International Permafrost Organisation.

Bliv medlem af SAFT

  1. Download indmeldelsesblanket her.
  2. Udfyld indmeldelsen, print den ud, underskriv blanketten
  3. Indsend den til SAFT – Simon Lumholdt på slu@niras.dk

Kontingent for medlemskab er (2011):

  • Firmaer og institutioner (sponsorer): 5000 – 3000 kr
  • Personlige medlemmer øst for Storebælt: 300 kr
  • Personlige medlemmer par: 400 kr
  • Personlige medlemmer vest for Storebælt og i udlandet: 150 kr
  • Studerende: Gratis