OM SAFT

OM SAFT

SAFT – Selskab for Arktisk Forskning og Teknologi

Vi er et privat selskab baseret i København og stiftet i 1985, som ønsker at udbrede interessen for arktisk forskning og teknologi ved at afholde medlemsmøder for vores medlemmer samt alle andre interesserede. Til medlemsmøderne inviterer vi foredragsholdere til at fortælle om deres politiske, forskningsmæssige eller tekniske arbejde med Arktis.

Selskabets formål og virke er nærmere specificeret i SAFTs love.

Vores ønske er at arrangere 6-8 fyraftensmøder med oplæg pr år. Efter oplæg og efterfølgende spørgsmål mødes SAFTs medlemmer i et tilstødende lokale over dejlig mad og drikke, så man kan hilse på gamle bekendte eller møde nye mennesker med fælles interesse for det arktiske.

SAFT støtter på vegne af vores medlemmer studerendes forskning i Arktis eller studier som vedrører arktiske problemstillinger. Således uddeler SAFT legater på baggrund af de indtægter som opnås via medlemsskaber.

SAFT er desuden udgangspunktet for den danske deltagelse og Danmarks repræsentant i IPA – International Permafrost Association.

 

SAFTs bestyrelse består af:

Lis Bach – formand

Simon Lumholdt – sekretær

Tobias Orlander – kasserer

Niels Foged – hovmester og mundskænk

Ole Stig Jacobsen – lokale ansvarlig

Anne Mette Simonsen – møde ansvarlig

Line Lindhardt – legat ansvarlig

Thomas Ingeman-Nielsen – IPA repræsentant